תמחיר

השירות: לסייע לעסק לקבוע את עלות ייצור המוצרים / שירותים שהוא מספק

תמחיר

השירות: לסייע לעסק לקבוע את עלות ייצור המוצרים / שירותים שהוא מספק

האם אתה יודע כמה באמת עולה לך המוצר / השירות שאתה מספק?
אי ידיעת העלות האמיתית גורמת להחלטות שגויות, פוגעת ברווחיות העסק, וגורמת להפסדים.

תמחיר הוא ענף בחשבונאות ניהולית, העוסק ברישום, ריכוז, דיווח, וניתוח של עלויות העסק, וקביעת העלות לכל יחידת מוצר או שירות.

במסגרת התמחיר אני מנתח לפי סוג העסק: עלויות ישירות ועלויות עקיפות. עלויות קבועות, עלויות חצי קבועות, ועלויות משתנות. עלויות מחלקתיות,
חישוב נקודת איזון לעסק או למחלקה, ועוד.

התועלות לעסק –
– הבנת התמחיר מסייעת לקבוע מחיר נכון לשירות / מוצר.
– חישוב והבנת נקודת האיזון של העסק.
– הבנת רמת הסיכון בעסק.
– הבנת הכדאיות ביצוע עסקה / הזמנה
– קביעת יכולת הגידול וקצב הגידול האפשרי לעסק.

התמחיר מבהיר היטב את תמונת עלויות העסק, ומציף אפשרויות להתייעלות וחיסכון בעלויות.

כל חיסכון בעלויות מתבטא ישירות בהגדלת הרווח באותו סכום.
זאת בשונה למשל מהגדלת מכירות שרק חלקו מתבטא בהגדלת הרווח, שכן מהמכירות יש לנכות את הוצאות השיווק, המכירה, והייצור של המוצר.

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ בתמחיר?

שתפו את השירות המקצועי תמחיר