תכנון מס לחיסכון במס

השירות: תכנוני מס לגיטימיים במטרה לצמצם כחוק את תשלומי המיסים המוטלים על העסק.

תכנון מס הינו מרכיב חיוני בתכנון עסקי של כל עסק.

בדיוק כשם שעסק חייב לתכנן את ההכנסות ואת העלויות באופן שיניבו רווחים לעסק, שאחרת אין לו זכות קיום, כך זכותו של כל מנהל עסק, ויש שיאמרו אף מחובתו, לעשות כמיטב יכולתו לחסוך מס בצורה חוקית.

תכנון מס הינו מרכיב חשוב ביותר בחיי העסק, ותהיה זאת רשלנות לקבל החלטות עסקיות מבלי להתחשב בהיבטי המס, ובמיוחד באפשרות הקטנת נטל המס.

שימוש נכון בכלים כגון: הוראות פטור בחוקי המס, מבנה משפטי נכון, כללי חשבונאות, שימוש באמנות מס, ועוד, יכולים לחסוך לעסק מס, ובכך לאפשר מקורות לגידול, לצמיחה, ולהעלאת רמת החיים של בעלי העסק.

נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) כבוד השופט מאיר שמגר, קבע:

"זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס."

ועוד מוסיף כבוד השופט שמגר:

"הכלל הגדול הוא, לטעמי, כי פטור או הקלה שבדין אינם מאבדים כוחם ואינם מפסיקים תחולתם לגבי פלוני, אך ורק בשל כך שהנוגע בדבר מבקש לחסות תחת כנפיהם כדי לא לשלם מס."

"אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין הפוטרת ממס או המקלה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה"

ד"ר א. אלתר, עו"ד, לשעבר סגן נציב מס הכנסה, והיועץ המשפטי לנציבות מס הכנסה:

"תכנון מס לא רק שהוא לגיטימי, אלא נישום הבא ליועץ מס רשאי לצפות וייתכן אף לדרוש מיועץ המס שלו, יהיה זה רו"ח או עו"ד, כי יצביע בפניו על הדרך המקלה ביותר מבחינת תשלום המס, אף אם דרך זו מובילה לאפס מס, ואחת היא אם תכנון המס מקובל על פקידי השומה אם לאו."

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ בתכנון מס לחיסכון במס?

שתפו את השירות המקצועי תכנון מס לחיסכון במס