שותפויות

השירות: הקמת שותפות בין שניים או יותר שותפים, לפעילות כלכלית משותפת.

שותפות, הינה התאגדות של מספר גורמים המבקשים לפעול יחדיו לניהול עסק והשגת מטרות כלכליות.

שותפות יכולה להיות שותפות רשומה, או שותפות בלתי רשומה. שותפות כללית, או שותפות מוגבלת.

מומלץ להכין הסכם שותפות.

הסכם שותפות מגדיר את מכלול היחסים שבין השותפים, ומונע חילוקי דעות ובעיות בעתיד.

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ בשותפויות?

שתפו את השירות המקצועי שותפויות