רישום חברה בע"מ + הסכם מייסדים

השירות: הקמת חברה בע"מ + הכנת הסכם מייסדים לבעלי המניות.

חברה בע”מ הינה גוף משפטי נפרד מבעליו, והינו בעל זכויות וחובות משל עצמו.

החברה מוקמת ופועלת מכוח חוק החברות תשנ”ט – 1999 והתקנות לחוק.

הקמת החברה מתבצעת ברשות התאגידים, אצל רשם החברות. זאת באמצעות הכנת המסמכים המתאימים.

רק לאחר אישור רשם החברות להקמת החברה, והנפקת תעודת התאגדות, החברה מתחילה להתקיים ורשאית לפעול.

היכן שיש יותר מבעלים אחד (בעלי מניות), מומלץ מאוד להכין גם הסכם מייסדים.

הסכם מייסדים הינו הסכם בין השותפים בחברה שמטרתו להגדיר ולהסדיר את מכלול היחסים שבין השותפים בחברה, למניעת חילוקי דעות ובעיות בעתיד.

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ ברישום חברה בע”מ?

שתפו את השירות המקצועי רישום חברה בע"מ + הסכם מייסדים