ניתוח דוחות כספיים

השירות: הדרכת מנהלים ובעלי עסק בקריאה וניתוח הדוחות הכספיים של העסק.

הדוחות מציגים רווח, אבל התחושה היא שאין כסף ?

העסק חרג ממסגרת האשראי, והבנק נאלץ להעמיד אשראי נוסף על מנת שלא להחזיר צ’ק ?

לוקחים הלוואה כדי לכסות את המינוס ?

אם אחת מהתופעות הנ”ל מוכרות לך, סימן שיש מקום לשיפור הבנת הניהול הפיננסי של העסק.

הבנת הדוחות הכספיים וניתוחם מאפשרת לך לראות את נקודות החוזק והחולשה של העסק, לבחון את הרווחיות, את הכדאיות העסקית, את הנזילות, את צורכי ההון החוזר, להבין כיצד הבנק מעריך את העסק, ועוד.

בהדרכה של מספר שעות בלבד, אפשר לשפר מאוד את ההבנה החשבונאית, המיסויית, והפיננסית של המנהל,

להפוך נושאים אלו למובנים, ולשפר את שליטת המנהל במכלול הנושאים הפיננסיים הקשורים לעסק.

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ בניתוח דוחות כספיים?

שתפו את השירות המקצועי ניתוח דוחות כספיים