מיסוי בינלאומי

השירות: להדריך עסקים המקיימים פעילות בינלאומית בהשלכות הדיווח והמיסוי הנובעות מפעילותם. לסייע להם לצמצם את נטל המיסים בישראל ובחו"ל, ולעמוד בדרישות הדיווח בישראל ובחו"ל.

פעילות בינלאומית הינה מורכבת מטבעה, שכן היא כוללת מעורבות של מערכות מיסוי ודיווח שונות, שאינן בהכרח מתואמות ביניהן. תכנון לקוי, או חוסר תכנון, של פעילות בינלאומית עלול להסתיים בתשלומי מס מיותרים בארץ או בחו”ל, וכן באי עמידה בדרישות הדיווח על פי החוקים במדינות השונות.

בתכנון המס של פעילות בינלאומית, יש לקחת בחשבון מגוון מרכיבים: המבנה המשפטי של הפעילות: סניף, חברת בת, שותפות. הדין הפנימי בכל מדינה. חובות הדיווח במדינות השונות. מדיניות המס במדינות השונות. אמנות המס שבין ישראל לאותם מדינה. מדיניות מחירי העברה. כללי מימון דק. ועוד.

יחד נפעל להפחתת נטל המס ולמניעת תקלות משפטיות.

* כל הכתוב מעלה מיועד לגברים ונשים כאחד, ונכתב בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד.

צריכים ייעוץ במיסוי בינלאומי?

שתפו את השירות המקצועי מיסוי בינלאומי