אני מאמין

אני מאמין שאפשר גם לעשות עסקים וגם להיות 'בן אדם'. לא חייבים להיות 'כריש' כדי להצליח.
אני מאמין שהצלחת האחד אינה חייבת לבוא על חשבון כשלון האחר. יש מקום לכולם להצליח.
אני מאמין שאסטרטגיה של win-win בעסקים, היא האסטרטגיה העסקית הטובה, היעילה, והנכונה מכולן בטווח הארוך.
אני מאמין שמוסר, אתיקה, ועסקים, יכולים להתקיים ביחד, והתנהלות עסקית לאורם משפרת את איכות חיינו.
אני מאמין ש Doing good is good business.
אני מאמין ביכולתו של כל אדם וכל עסק להיות יותר. לצמוח, להתפתח, ולעצב את דרכו וחייו כרצונו. חופש הבחירה בידינו. כל אדם יכול לשנות להגדיל ולהעצים את דפוסי מחשבתו והתנהגותו.
אני מאמין ש 'העסק' ובעליו חד הם. אופיו של אדם, ערכיו, אישיותו, דפוס מחשבתו, וצורת פעילותו, ניכרים בכל מעשיו, ובאים לידי ביטוי בכל מקום בו הוא נמצא - בית, משפחה, קהילה, או עסקים. 'כמו שאתה כאן, כך אתה שם' מכאן, שלקבלת תוצאה עסקית אופטימלית עבורך, חשוב שתפעל בהלימה לערכייך ואישיותך.
אני מאמין שבמסע של החיים, אם תרצה גם אתה יכול לסמן מטרה ולהגיע !

"הצלחה היא יישום מתמשך של רעיון ראוי"

שיר האומץ

אם תחשוב כי תיפול – כבר נפלת
אם תחיה בלי היסוס – וניצלת!
אם תרצה לנצח אך תאמר: לא אוכל…
הן ברור שבחרת בקל מן הקל.

אם תאמר כי תאבד – הן תאבד בוודאי,
כי כל איש בעולם התוסס והחי
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון!

והוא חוק עולמים לנמשל ולמושל,
ופשוט הוא החוק ואיתן מברזל:
החלט כי תוכל – רצונך אז מושל,
ועליך יגן חוק איתן מברזל !

מלחמות החיים לא תמיד מבקשות
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות.
אם יתמיד – אז תמיד ינצח בכל
רק אותו האחד החושב כי יכול !