ההזדמנות העסקית, יעדים, אסטרטגיה עסקית, מיצוב, תכנית שיווק, תחזית מכירות, תחזית רווח והפסד,

מקורות מימון, תזרים מזומנים, איך כל זה משתלב יחד?  כמובן, בתכנית העסקית.

 

לא יודע להכין תכנית עסקית? לא סוף העולם. יש פיתרון.