- בניית חזון ומטרות.

 

- גיבוש אסטרטגיה עסקית.

- בניית כלים שימושיים לעסק:

הגדרת מוצרים/שירותים, מיצוב,

הצעות מחיר, הסכמי מכירה/

התקשרות, מדיניות מחירים,

גבייה, וכד'.