האם כסף הוא טוב או רע?  מובן שכסף אינו טוב ואנו רע. כסף הוא אמצעי שבאמצעותו ניתן לעשות טוב או רע, תלוי בכוונות בעליו.

האם זה טוב לקחת הלוואה או לא? גם כאן התשובה תלויה במטרת ההלוואה. מימון מוצלח יכול למנף את העסק להשגת תוצאות ברמה שהייתה בלתי אפשרית עבורו קודם לכן. מימון גרוע יכול חו"ח לפגוע בעסק בצורה קשה.

אחד המרכיבים המרכזיים עליהם מושתת עסק טוב הינו מימון נכון. ישנן דרכים שונות לממן עסק, וקיימים מקורות מימון שונים., שלא זה המקום לפרט את כולם.

שימוש נכון במימון יבטיח ראשית את הדבר החשוב מכל שבלעדיו עסק אינו יכול להתקיים - תזרים מזומנים חיובי.

בנוסף יכול מימון נכון לקדם את העסק, להוריד סיכון, לשפר ביצועים ורווחיות, ולהיטיב עם בעליו.