תכנון מס

"זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עיסקאות משפטיות, כך שלא תהיינה עתירות מס."

 

 

"אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה."

כבוד נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט מאיר שמגר בפס"ד חזון דוד 4639/91

"תכנון מס לא רק שהוא לגיטימי, אלא נישום הבא ליועץ מס רשאי לצפות וייתכן אף לדרוש מיועץ המס שלו, יהיה זה רו"ח או עו"ד, כי יצביע בפניו על הדרך המקלה ביותר מבחינת תשלום המס, אף אם דרך זו מובילה לאפס מס, ואחת היא אם תכנון המס מקובל על פקידי השומה אם לאו.

ד"ר א. אלתר, עו"ד, לשעבר סגן נציב מס הכנסה והיועץ המשפטי לנציבות מס הכנסה:

זכותו של כל מנהל עסק, ויש שיאמרו אף מחובתו, לעשות כמיטב יכולתו לחסוך מס בצורה חוקית.

שימוש נכון בכלים כגון: הוראות פטור בחוק, מבנה משפטי נכון, כללי  חשבונאות ומס ועוד יכולים לחסוך לעסק חלק מנטל המס, ובכך לאפשר מקורות לגידול ולצמיחה, או לחילופין להעלאת רמת החיים של בעליו.