הכנסות

הכנסות = השורה הראשונה בדוח רווח והפסד של העסק.  ללא ספק המרכיב החשוב ביותר בעסק, ולפיכך דורש את עיקר תשומת הלב.

יצירת הכנסות, או גידול ברמת ההכנסות של העסק, הוא תוצאה של אוסף פעולות מוצלחות ומשולבות המתבצעות

בעסק במגוון תחומים הקשורים זה בזה ומשפיעים על ההכנסות:

- איתור צרכים בשוק.                                               -  איתור פלחי שוק המתאימים ביותר לעסק.

- התאמת המוצרים / השירותים של העסק לצורכי הלקוחות.        -  איתור שווקים חדשים.

- מיצוב נכון.                                                         - תמחור נכון.

- בניית ערוצי שיווק מתאימים.                                        - שימוש באמצעי פרסום מתאימים.

- בניית הצעות מחיר אפקטיביות.                                     - אספקת מוצר טוב ואיכותי.

- אספקה במועד. עמידה בזמנים.                                    - מימון נכון.

- גבייה יעילה.                                                        - קשר, שירות, ותמיכה לאחר מכירה.

 

רווחיות = השורה התחתונה של העסק

לשיפור רווחיות העסק ניתן וצריך במקביל ליצירת ההכנסות, לעבוד גם על התייעלות.

התייעלות ניתן להשיג בשתי דרכים:

א) צמצום ההוצאות והעלויות הקיימות בעסק במגוון דרכים אפשריות.

ב) התייעלות בתהליכי העבודה השונים שבעסק. וכמובן שילוב בין השתיים.