גישור (באנגלית = Mediation) הינה שיטה מקובלת ליישוב מחלוקת / סכסוך בין צדדים, שיש להם אינטרס משותף חזק אך חלוקים בנושא מסוים. השיטה מאפשרת פיתרון חיובי ארוך טווח, באמצעות מעורבות של מגשר שהינו צד שלישי ניטראלי, אובייקטיבי, הגון, ישר, ונבון, הבוחן בראיה רחבה את האינטרסים של הצדדים ואינו מתמקד בראיה צרה של סלע המחלוקת בלבד.

 

הגישור הינו הליך וולונטרי לחלוטין. לא ניתן לכפות הליך של גישור, לא כל שכן את תוצאותיו. כל הצעה של המגשר לסיום הסכסוך, חייבת להיות מקובלת על שני הצדדים כדי לסיים את המחלוקת בהצלחה.

 

הליך הגישור עדיף על פני בוררות או תביעה בבית משפט ממספר סיבות:

א. שיטה וולונטרית, שבה הצדדים בוחרים מגשר ניטראלי המקובל עליהם.

ב. שיטה מהירה היכולה להסתיים בפרק זמן קצר.

ג. שיטה זולה יותר, ובפרט כאשר כל צד מייצג את עצמו ולא באמצעות עורך דין.

ד. שיטה המבטיחה את הפיתרון החיובי והרצוי לטווח ארוך, שכן מגשר מוצלח אינו בוחן רק את סלע המחלוקת, אלא מאבחן ומזהה את מכלול האינטרסים של כל צד במובן הרחב של המילה, ופועל ליצירת פיתרון חיובי ששני הצדדים יסכימו לחיות לפיו לאורך זמן.

ה. הפיתרון המוצע ידוע לצדדים מראש וחייב לקבל את הסכמתם, שכן הצעת הפיתרון של המגשר הינה בגדר של הצעה בלבד, ולא ניתן לכפות אותה על הצדדים.

ו. דיון משפטי הינו הליך ציבורי, וככזה כל הטענות של הצדדים וכל העובדות המתגלות במהלך המשפט גלויות לעיני הציבור כולו, בעוד שהגישור הינו הליך פרטי, שכל פרטיו ואפילו עצם קיומו, נשמרים בסוד מפני הציבור.

ז. קיים חיסיון מוחלט על התהליך, והמידע הנמסר במהלך הגישור אינו רשאי לשמש כראיה בבית משפט במידה והליך הגישור לא הסתיים בהצלחה, והצדדים פנו לדרך משפטית.

 

כל אדם רשאי לשמש כמגשר, והצדדים רשאים לבחור כל אדם ניטראלי המקובל עליהם לפעול כמגשר. 

אם זאת, טוב יעשו הצדדים אם יבחרו במגשר שעבר הכשרה מתאימה, מכיר את הליך הגישור, ומסוגל להוביל את ההליך לידי פיתרון חיובי ארוך טווח.