גיוס מימון

חלק גדול מהעסקים נדרשים למימון חיצוני כדי להתקיים. אלא שספקי המימון: בנק, הקרן בערבות המדינה, קרנות סיוע, משקיעים וכד' משתמשים במונחים שלא תמיד ברורים ונהירים לבעל העסק: תכנית עסקית, רווחיות, כושר החזר, הלוואת בולט, הלוואת שפיצר, גרייס, מניות בכורה, מניות שליטה, ועוד. . .

אם מוסיפים לזה את העובדה שהאינטרס של ספק המימון הינו מיקסום תועלתו האישית, ולא תועלת העסק, מקבלים מצב שבמקרים רבים עסקים אינם מקבלים את המימון במבנה המתאים להם, אלא את המימון הנוח למלווה.

יחדיו נשפר מצב זה.