בלוג

"תשלומי הריבית לבנק הורגים את העסק" המצב כאשר עסק משתמש בנדל"ן השייך לאחר: משרד / חנות ...
הבנק הינו מוסד יוצא דופן במקצת, שכן הוא נוגע הן בצדדים פרקטיים הקשורים לניהול חשבון העס...
מסגרת אשראי ("אוברדרפט") הוא הסכום שהבנק מוכן להעמיד לטובת העסק לכיסוי הוצאותיו השוטפות...
אין מניעה חוקית שבעל עסק שאינו תאגיד ינהל את חשבון העסק ביחד עם חשבונו הפרטי. עם זאת, מ...
ההזדמנות העסקית, יעדים, אסטרטגיה עסקית, מיצוב, תכנית שיווק, תחזית מכירות, תחזית רווח וה...
טוען מאמרים נוספים...