ריבית

“תשלומי הריבית לבנק הורגים את העסק”

המצב

כאשר עסק משתמש בנדל”ן השייך לאחר: משרד / חנות / מחסן, העסק משלם דמי שכירות. תשלום דמי השכירות נראה לנו מובן והגיוני.

כאשר העסק משתמש בכוח אדם אחר: עובדים, קבלני משנה, העסק משלם לעובדים או לקבלן המשנה.  התשלום נראה לנו מובן והגיוני.

אבל… שכשהעסק משתמש בכסף של אחר (הבנק), תשלום הריבית לא תמיד נראה מובן והגיוני. לעיתים הוא נתפס כמוגזם, לא מוצדק, ואף שערורייתי ופוגע בעסק.

אם כן, כיצד נוצרת תחושה זו?

הסבר

ההסבר נעוץ בטעות אופטית הנובעת מאי ההבחנה שבין קרן לריבית.

דוגמא: נאמר שבעל עסק ביקש וקיבל הלוואה לעסק בסך 100,000 שקל. סוכם כי ההלוואה תיפרע בתוך שנה ב- 12 תשלומים חודשיים שווים בתוספת ריבית של 6%.

הפירעון החודשי בגין הלוואה עומד על 8,607 שקל. סה”כ העסק יחזיר 8,607 X 12 = 103,284 שקל.

כלומר, סך הריבית עבור ההלוואה הינו 3,284 שקל בלבד. כל היתר הינו החזר קרן.

אלא שכשבעל העסק רואה כנגד עיניו תשלום חודשי של 8,607 שקל, הוא שוכח לעיתים שמדובר בעיקר בהחזר קרן וכועס על הבנק שדורש ממנו תשלום חודשי גבוה שכזה. התשלום החודשי הגבוה מהווה נטל על העסק, וגורם לבעל העסק לחשוב שהבנק מקשה על העסק.

שוכחים שכשלוקחים הלוואה צריך גם להחזיר את הקרן, לא רק לשלם ריבית. פלא שבעל העסק כועס?

האמת היא שברוב המקרים, מבין כל סוגי ההוצאות השונים שיש לעסק, הוצאות המימון (ריבית ועמלות בנק) מהווים לרוב מרכיב לא גדול בהוצאות. ההוצאות המשמעותיות בעסק הינן לרוב: עלות המוצרים, שכר עבודה, שכר דירה, כלי רכב, ארנונה, פרסום, ביטוח, וכד’. אבל כאמור, הטעות האופטית שבאי ההבחנה שבין קרן לריבית היא הגורמת לתחושה הקשה כלפי הבנק.

כעת, לאחר שהסברנו את מקור התחושות כלפי הבנק, אפשר להירגע ולהתפנות לטפל בנושא היותר מהותי שהינו טיפול וניהול נכון של תזרים המזומנים.

 

 

 

 

שתפו את המאמר ריבית