הפרדת חשבונות

אין מניעה חוקית שבעל עסק שאינו תאגיד ינהל את חשבון העסק ביחד עם חשבונו הפרטי.
עם זאת, מומלץ מאוד לבצע הפרדה מלאה ולפתוח חשבון נפרד לעסק.

הסבר
חשבון עסקי נפרד מקל על קבלת תמונת מצב מיידית ואמיתית לגבי מצב העסק.
יש להקפיד שכל ההכנסות של העסק יכנסו לחשבון העסק: מזומן, צ’קים, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות.
יש להקפיד כי כל ההוצאות של העסק ייצאו מחשבון העסק.

במקרה של הוצאות עסקיות קטנות המשולמות מעת לעת במזומן ע”י בעל העסק (“קופה קטנה”), מומלץ כי אחת לחודש יערוך בעל העסק את חשבון סך ההוצאות העסקיות ששילם מכיסו וימשוך סכום זה מחשבון העסק לעצמו כהחזר הוצאות.

את כל הוצאות הבית, המחיה, ושאר ההוצאות הפרטיות יש לשלם מהחשבון הפרטי ולא מחשבון העסק.

בנוסף, מומלץ שאחת לחודש יעביר בעל העסק סכום קבוע מחשבון העסק לחשבון הפרטי.
זוהי מעין “משכורת” שהעסק משלם לבעלים עבור עבודתו בעסק. גובה המשכורת ייקבע בהתאם ליכולת של העסק לשלם סכום זה.

רצוי להקפיד שסכום המשיכה החודשי יישאר קבוע (מעין משכורת) ולא ישתנה מחודש לחודש, אלא רק אחת לתקופה ועל פי מצבו של העסק.

בנוסף רצוי להקפיד שסכום המשיכה יתאים ליכולת הכלכלית של העסק. חשוב להקפיד שלא לרוקן את החשבון העסקי מכל המזומן, כדי למנוע מהעסק להיקלע לקושי פיננסי.

בצורה כזו, יכול בעל העסק מהתבוננות בחשבון העסקי לקבל אינדיקציה לגבי מצב העסק, ולא לחכות לרואה החשבון שיסביר לו מה מצבו הפיננסי של העסק.

שתפו את המאמר הפרדת חשבונות